Dobré mravy jogína

Pozn.: "Dobré mravy jogína" už napsal někdo přede mnou, a protože se s textem ztotožňuji, dovolila jsem si(ve vší úctě) text použít a malinko poupravit, pozměnit některá slova a pořadí, vše dle svého cítění.

Přijďte včas – přizpůsobte Váš časový plán tak, abyste na hodinu dorazili včas. Prokazujete tak respekt svému učiteli, ostatním studentům a také sami sobě a Vašemu cvičení. Pokud se Vám výjimečně stane, že jdete pozdě, vstupte do místnosti potichu a nerušte hodinu hlasitým rozbalováním podložky a přípravou pomůcek.
Vypněte si mobil – jedno ze základních pravidel, které je dobré pořád připomínat. Není nic horšího, než zvonění mobilu během hodiny.
Naslouchejte svému tělu – a nenuťte ho dělat věci, na které se zrovna necítí. Každý den je jiný a my jsme schopni podat jiné výkony, proto respektujme naše tělo. Pokud nám v daný moment některá pozice přijde příliš náročná, modifikujte ji pomocí pomůcek nebo ji vůbec neprovádějte.
Dodržujte základní hygienu – a pokud možno, před hodinou se osprchujte. Nepoužívejte parfém nebo jiné aromatické přípravky. Yoga je zaměřená na dýchání a dechová cvičení, při kterých mohou výrazné vůně rušit. Někteří studenti na ně mohou být dokonce alergičtí.
Choďte na hodinu vhodně oblečeni – na cvičení se nejlépe hodí čisté pohodlné oblečení. Vždy noste spodní prádlo a buďte připraveni, že během hodiny se mohou dělat inverze nebo pozice ve dvojicích, během kterých může některé oblečení ukázat více, než byste si přáli.
Respektujte osobní prostor ostatních – před hodinou si podložku rozložte tak, abyste během cvičení neomezovali studenty kolem sebe. Při pohybu po místnosti nešlapte na podložky ostatních studentů.
Mluvte se svým učitelem – informujte svého učitele o Vašich zdravotních problémech nebo omezeních před začátkem hodiny (v soukromí). Zcela určitě mu řekněte, pokud cítíte v některé pozici bolest, aby vám poradil modifikaci pozice.
Nerušte ostatní – přestože yoga je skupinové cvičení, každý chodí na hodinu s vlastním záměrem a sám za sebe. Nerušte ostatní studenty svými hlasitými poznámkami, vzdechy nebo dokonce povídáním s jiným studentem. Slyšet je pouze Váš pravidelný dech.
Neutíkejte během Šavásany (tzv. pozice mrtvoly) – i když máte něco důležitého, vydržte až do konce hodiny a užijte si Šavásany. Je to ta nejdůležitější pozice z celého cvičení. Pokud byste měli možnost denně udělat alespoň jednu polohu, měla by to být právě Šavásana.
Co Váš učitel není – Váš učitel Vám poradí s pozicemi, dechovými cvičeními nebo meditací, ale není to Váš psycholog nebo léčitel (lékař). Neočekávejte od něj více schopností, než má.